Aktuality - Valná hromada 2018

.POZVÁNKA

Výkonný výbor spolku Modrá hvězda života – záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s.

svolává

na středu 28.2.2018 v 19:30 hod

ve schůzovních prostorách sídla spolku na adrese Okružní 761, 36017 Karlovy Vary

VALNOU HROMADU / ČLENSKOU SCHŮZI SPOLKU


Program jednání:
1.    zahájení
2.    soupis listiny přítomných,
3.    volba zapisovatele,
4.    kontrola usnášeníschopnosti Výroční členské schůze,
5.    schválení / doplnění programu Výroční členské schůze,
6.    zpráva Výboru o činnosti Sdružení v roce 2017,
7.    zpráva Výboru o hospodaření za rok 2017,
8.    schválení / doplnění plánu činnosti na rok 2018,
9.    schválení výše a termínu splatnosti členských příspěvků na rok 2018,
10.    diskuse,
11.    závěrDoklad o za placení bude vystaven po připsání platby na účet.


POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU / ČLENSKOU SCHŮZI SPOLKU