Valná hromada 2019

.POZVÁNKA

Výkonný výbor spolku Modrá hvězda života – záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s.

svolává

na pátek 11.1.2019 v 19:30 hod

v restauraci Chalupa na adrese Okružní 761, 36017 Karlovy Vary

VALNOU HROMADU / ČLENSKOU SCHŮZI SPOLKU


Program jednání:
1.    zahájení
2.    soupis listiny přítomných,
3.    volba zapisovatele,
4.    kontrola usnášeníschopnosti Výroční členské schůze,
5.    schválení / doplnění programu Výroční členské schůze,
6.    zpráva Výboru o činnosti Sdružení v roce 2018,
7.    zpráva Výboru o hospodaření za rok 2018,
8.    schválení / doplnění plánu činnosti na rok 2019,
9.    schválení výše a termínu splatnosti členských příspěvků na rok 2019,
10.    diskuse,


POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU / ČLENSKOU SCHŮZI SPOLKU