Propozice MČR 2012


Místo konání: Bazén Hotelu Thermal,  Karlovy Vary
Datum konání: 1.- 3.6.2012
Pořadatel: Svaz potápěčů České republiky
Technické provedení: Modrá hvězda života, Karlovy Vary Záchranná vodní stanice potápěčů


Ředitel závodu:
Vladimír Král
Ekonom: 
Josef Palát
Vedoucí technické čety: Milan Flegl
Hlavní rozhodčí: ing. Jiří Kamprle
Elektronická časomíra:
Mgr. Jan Žatečka

 

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

1. Účast a omezení:

Závody jsou soutěží jednotlivců z klubů, které jsou členy SPČR a kteří jsou k datu soutěže řádně registrováni u registračního orgánu STK SPČR.

Na Mistrovství ČR startují závodníci, kteří splnili vypsané limity v jednotlivých disciplínách a kategoriích. Pořadatel si dále vyhrazuje se souhlasem SK právo omezit počet účastníků a rozplaveb s ohledem na výkonnost přihlášených závodníků do jednotlivých disciplín a časový rozvrh závodů.

2. Přihlášky:

Na předepsaném tiskopisu řádně potvrzeném klubem (razítko a podpis) podávají kluby nejpozději do 15.05.2012 na email: registrace@mhzkv.cz

Přihlášky je možné stáhnout na stránkách

www.mhzkv.cz/mistrovství_ČR/ke_stažení

Součástí přihlášky je i objednávka ubytování a stravování.

3. Prezence:

Bude provedena v pátek 1.6.2012 od 14:00 do 16:00 v plaveckém areálu hotelu Thermal v Karlových Varech.

 

Vedoucí předloží za své závodníky

-         platný průkaz SPČR

-         registrační průkaz PP

4. Cestovné:

Náklady na cestovné hradí pořadatel po dohodě pouze delegovaným a pozvaným rozhodčím.

5. Pojištění:

Účastníci soutěže nejsou pojištěni pořadatelem ani SPČR. Případné pojistné události si zajišťují a hradí kluby ze svých pojistek a nebudou uplatňovat náhradu škody u pořadatele či SPČR.

6. Startovné:

Startovné je stanoveno ve výši 500,-Kč. Startovné uhradí vedoucí u prezentace za každého přijatého závodníka.

7. Ubytování a stravování:

Zajišťuje pořadatel  pro všechny přihlášené závodníky a jejich doprovod na základě objednávky doručené do 15.5.2012 na adresu: info@mhzkv.cz .

Ubytování na adrese: Domov mládeže, Lidická 40, 360 17 Karlovy Vary.

Cena za ubytování 250,-   1 osoba/1 den.

Pátek – Sobota

250,00

Sobota – Neděle

250,00

Celkem

500,00

 

Strava

Sobota

Snídaně + oběd + večeře

150,00

Neděle

Snídaně + balíček na cestu

100,00

Celkem

250,00

 

Ubytování a stravu je nutné uhradit při registraci.

8. Ostatní informace:

 

Každý účastník musí mít kovovou minci 20Kč pro uzamčení skříňky.


II. TECHNICKÁ USTANOVENÍ

 

1. Uspořádání soutěže:

Závodí se podle platných mezinárodních pravidel CMAS, soutěžního řádu SPČR, publikovaných usnesení STK SPČR a ustanovení těchto propozic. Výstroj musí odpovídat pravidlům CMAS.

 

2. Místo konání závodů

Venkovní bazén Hotelu Thermal -  50m, 6 drah rozdělených plováky.

Měření časů – elektronická časomíra ALFA

 

Do areálu bazénu je povolen vjezd pouze za účelem nakládky a vykládky sportovního materiálu. Po dobu konání mistrovství je v areálu bazénu parkování zakázáno.

Nejbližší místo pro parkování nad hotelem Thermal – Havlíčkova ulice.

3. Startují

Řádně přihlášení a přijatí závodníci z klubů ČR.

Závodníci kategorií A - C budou plavat bez rozdílu věku ve společných disciplínách, výsledky budou vydány:

a) pro Mistrovství ČR (bez rozdílu věku)

b) a samostatně pro kategorie B a C

 

Závodníci kategorií E a D budou rozděleni do samostatných rozplaveb. Podle schválených dokumentů sportovní komise, je stanovený počet přijatých závodníků kategorie E a D pro jednotlivé disciplíny omezen na:

a)     50 m PP E 3/3 D 3/3, 100, a 200 m PP  E 3/3 D 3/3.

b)    400 m PP E 2/2 D 2/2.

c)     100 m RP pro kategorii D 2 rozplavby hoši a 2 rozplavby dívky.

d)    400 m RP a 800 m PP pro kategorii D 1 rozplavba hoši a 1 rozplavba dívky.

4. Disciplíny

RP muži i ženy                          50 m, 100 m, 400 m, 800m, 4x100m

PP muži i ženy                          50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m

Štafety muži i ženy                   4 x 100 m PP, 4 x 200 m PP

Pro kategorii E (smíšená)         4 x 100 m PP

 

5. Místo konání a bazén

Bazén hotelu Thermal, Karlovy Vary. Otevřený

6. Protesty

Podávají se písemně do 30 minut po zveřejnění výsledků příslušné disciplíny hlavnímu rozhodčímu s vkladem 100,- Kč, který se v případě zamítnutí nevrací.

Spojení více protestů do jednoho podání je nepřípustné.

7. Vyhodnocení závodů:

Vítězným jednotlivcům a štafetám v každé disciplíně se uděluje titul „Mistr ČR pro rok 2012" s medailí a diplomem. Jednotlivci a štafety na druhém a třetím místě obdrží medaile a diplomy. Vítězným závodníkům individuálních disciplín v samostatně vyhodnocených věkových kategoriích B, C, D a E se uděluje titul „Mistr ČR pro rok 2012" s medailí a diplomem. Závodníci na druhém a třetím místě obdrží medaile a diplomy.

8. Plnění lahví

Plnění lahví zajištěno na bazénu dle platných norem a bezpečnostních směrnic

SPČR. Maximální plnící tlak 20MPa. Lahve bez platného testu (ne staršího než 2 roky) nebudou plněny.

9. Výstroj

Výstroj závodníků nesmí odporovat pravidlům CMAS pro uvedený druh závodů.

10. Omezení:

V případě vyššího počtu přihlášených závodníků v jednotlivých disciplínách budou vzhledem k limitovanému časovému rozsahu jednotlivých částí soutěže v těchto disciplínách přijati závodníci kat. B a C maximálně v polovině počtu přijatých závodníků.

 

 

 


III. ČASOVÝ PROGRAM ZÁVODŮ

 

Pátek 1.6.2012

 

14:00 – 16:00   prezence všech účastníků soutěže        / bazén Thermal

14:00 – 16:00   ubytování

16:15 – 16:30   porada vedoucích                                / bazén Thermal

16:30 – 16:45   porada rozhodčích                               / bazén Thermal

16:00 – 16:45   rozplavání / D, C, B, A

 

17:00               slavnostní zahájení

 

17:00 – 20:00  soutěže

1.    50         RP muži    CBA

2.    50         RP ženy    CBA

3.    800       RP muži    CBA

4.    800       RP ženy    CBA

 

Vyhlášení disciplín 1. – 4.

 

5.    200       BF muži    CBA

6.    200       BF ženy    CBA

7.    4x100   RP muži    DCBA

8.    4x100   RP ženy    DCBA

Sobota 2.6.2012

7:00 – 8:00       Snídaně

8:00 – 8:30       Rozplavání ED

8:30 – 9:10       Rozplavání CBA

9:20 – 9:40       Vyhlášení disciplín 5. – 8.

 

9:50 – 14:30    soutěže

9.    50         PP muži    EDCBA

10.  50         PP ženy    EDCBA

11.  800       PP muži    DCBA

12.  800       PP ženy    DCBA

 

Vyhlášení disciplín 9 - 12

 

13.  200       PP muži    EDCBA

14. 200       PP ženy    EDCBA

15.  100       BF muži    CBA

16.  100       BF ženy    CBA

Přestávka na oběd

 

15:00 – 15:30   Rozplavání E, D

15:30 – 16:10   Rozplavání C, B, A

 

Vyhlášení disciplín 13 - 16

 

16:50 – 20:45  soutěže

 

17.  400       PP muži         EDCBA

18. 400       PP ženy         EDCBA

19. 100       RP muži         DCBA

20. 100       RP ženy         DCBA

 

Vyhlášení disciplín 17 -  20

 

21.  4 x 100 PP smíšená    E

22.  4 x 200 PP muži          D

23.  4 x 200 PP ženy          D

24.  4 x 200 PP muži          CBA

25. 4 x 200 PP ženy          CBA

 

Večeře

 

Neděle 3.6.2012

7:00 – 8:00       Snídaně

8:00 – 8:30       Rozplavání E, D

8:30 – 9:10       Rozplavání C, B, A

 

Vyhlášení disciplín 21 - 25

 

9.50 – 15.30.    soutěže

26.  100       PP muži         EDCBA

27.  100       PP ženy         EDCBA

28.  1500     PP muži         CBA

29.  1500     PP ženy         CBA

30.  50         BF muži         CBA

31.  50         BF ženy          CBA

 

Vyhlášení disciplín 26 - 31

 

32.  400       RP muži         DCBA

33.  400       RP ženy         DCBA

34.  4 x 50   PP smíšená    E

35.  4 x 100 PP muži          D

36.  4 x 100 PP ženy          D

37.  4 x 100 PP muži          CBA

38.  4 x 100 PP ženy          CBA

 

Vyhlášení disciplín 32 a 38


 

Slavnostní ukončení